Skip to main content

«  View All Posts

Hur fungerar nöjd-kund-garantin och varför är den viktig?

november 3rd, 2023 | 1 min. read

By Tobbe Lindgren

måleriföretagens nöjd-kund-garanti logga

Upptäck hur nöjd-kund-garantin fungerar och varför den är så viktig för både företag och kunder.

Att köpa måleri av Måleriföretagens medlemmar ger dig extra trygghet.

För privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skyddar deras rättigheter. Men det är inte allmänt känt att det inte finns någon lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen.

Därför erbjuder Måleriföretagen en utökad garanti på arbeten utförda av medlemsföretag, inklusive Lindgrens Måleri. Denna garanti ger kunder extra trygghet och betonar medlemsföretagens höga kvalitet.

Vad betyder garantin för dig som kund?

  • Garanti på att utfört måleriarbete är försäkrat i två år.
  • Opartisk besiktning.
  • Eventuella fel och brister vid besiktningen åtgärdas av medlemsföretaget eller genom Nöjd-Kund-Garantin.

Denna extra garanti ger kunden försäkran om att eventuella brister i arbetet kommer att åtgärdas och ger därmed en ökad trygghet.

Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin 

  • Kunden framför eventuella fel eller brister till det måleriföretag som har utfört arbetet.
  • Om det uppstår oenighet mellan parterna, kommer en oberoende besiktningsman att kontaktas.
  • Om måleriföretaget inte tar hänsyn till besiktningsmannens utlåtande, kan konsumenten vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en lösning på frågan.
  • Enligt företagets stadgar är Måleriföretaget förpliktigat att följa beslutet från ARN.
  • Om måleriföretaget mot förmodan skulle vägra att följa ARN:s beslut, så kommer ett annat måleriföretag att kontaktas och tas in under Måleriföretagens ansvar och kostnad. Denna ersättning täcker upp till en total kostnad av två prisbasbelopp.
  • Därefter överväger Måleriföretagen möjligheten att vidta åtgärder och kräva ersättning från det ursprungliga måleriföretaget.

Sammanfattningsvis erbjuder Måleriföretagen en utökad garanti på deras medlemsföretags arbeten för att garantera kundernas trygghet och kvalitet. Kunden får två års garanti på måleriarbetet och eventuella fel åtgärdas av medlemsföretaget eller genom Nöjd-Kund-Garantin. Vid en tvist finns en tydlig process med oberoende besiktning och möjlighet att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för en rättvis lösning. För mer information, besök Måleriföretagens webbplats och ta kontakt med dem.

Tobbe Lindgren

Plankstrykaren bakom Lindgrens Måleri. Uppvuxen med spackel och pensel i händerna...och en stark misstanke om att det är färg, inte blod, som pulserar genom ådrorna. En lyckad dag börjar med ägg & bacon (samt några stänk tabasco) till frukost med ett stort glas färskpressad apelsinjuice.

Topics:

Guide